Múzeumpedagógiai kínálat

altalt

A Beregi Múzeum állandó kiállításai témakörök szerint:alt

Néprajz, népművészet
1. A Tiszteletes Úr (a múzeum alapítójának emlékszobája)
2. Szerelem a Tiszaháton
3. A szemtakarótól a szemfedőig
4. A beregi gyász
5. Bereg patrónusai
6. Látványraktár

 Iparművészet
7. Bereg művészi és háztartási vasöntvények

 Régészet, történet 
8. Bereg és környéke régészete
9. A kastély lakói


 – Bereg patrónusai mint helytörténet
 – A Tiszteletes Úr (a múzeum alapítójának emlékszobája) mint helytörténet 
 Hon- és népismeret 5. osztály

A Néprajz, népművészet kiállítási egység leginkább a Hon- és népismeret tantárgyhoz köthető. A Nemzeti Tankönyvkiadó Baksa Brigitta: Élet a házban (2007) című tankönyve alapján, a tanmenetbe belesimuló, múzeumi környezetben levezetett tanórát tudunk ajánlani a következő tanórákhoz:

• Az ételkészítés eszközeialt (23. o.) {dagasztóteknő,szita, sütőlapát,mozsár köpülő, krumplitörő}

(26.o.) {főzőfazék, csupor, korsó, tejesköcsög, lábas, szilke, butella, tésztaszűrő, kuglófsütő}
• Bútorok a szobábanalt
(36.o.) {ácsolt láda, festett láda, kelengyés láda, kredenc, tálas, dikó, gyalogszék, asztalszék, bölcső, szuszék, téka}• A lakás textíliáialt
(41. o.) → nem a tankönyv alapján, de dúsításként ajánljuk {vízhordó kendő, nyújtófa tartó, kenyeres zsák, szemfedő, komakendő, abrosz, törölköző kendő, pászka kendő, és ezeknek a díszítésük, úgymint a szőtt, a keresztszemes- és lapos öltéssel készült díszítési technika }


• Hétköznapi viselet
alt (61.o.) { ing, pendely, vállas pendely, vászonszoknya, pruszlik, fejkendő, gatya, vászon dolmány, bocskor, csizma, pásztoröltözet}

 

 

 

Hon- és népismeret 6. osztály

• A kender termelése és feldolgozásaalt (23.o) {a kender vetése, nyűvése és áztatása; tiloló, a megtört kender dörzsölése, gereben fonás, guzsaly és guzsalytalpak, motolla, levelke, csörlés, szövés}• A fonóalt
(35. o.) {különböző guzsalyok, rokka, a fonás folyamata, a hozzákapcsolódó társadalmi élet}

 


 • A húsvét ünnepe
(66. o)alt

Történelem 5. osztály

A régészet kiállítási egység leginkább a történelem 5. osztály számára ajánlaltható. A Mozaik Kiadó, Horváth Andrea – Horváth Levente Attila: Az őskor és az ókor története (2007) című 5. osztályos történelemtankönyvön alapozva.


• Akik a forrásokból merítenek (11.o.) { régész, történész , nyelvész, néprajzkutató és a régészeti feltárás folyamata)
• Az őskőkori ember mindennapjaialt (20.o) {íj, nyíl, dárdahegy, szigony, kaparó, csonttű, csiszolt és pattintott kőeszközök}

 


Technika 4. osztály

alt• A konyha eszközei régen és ma
Rajz és vizuális művészet 12. osztály
• A szövés és a hímzés mestersége: Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 2. Apáczai Kiadó.
• A fazekasság: Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 2. Apáczai Kiadó.
• Múzeumi séta: Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 2. Apáczai Kiadó. (Feladatlapos barangolás a Beregi Múzeum állandó kiállításaiban)Kézműves foglalkozások
alt

• A beregi keresztszemes hímzés oktatása: az eredeti textíliák mintakincse alapján, digitálisan szerkesztett mintarajzok használatával

• A kender feldolgozása, a fonás-szövés eszközei: a altkender feldolgozásának folyamata tárgyakon keresztül, manuális ismerkedés az eredeti eszközökkel


alt
• Nagypénteki hímes-festés: a múzeum 700 darabos hímes tojás-gyűjteményének mintái alapján; mintarajzok, eszközök biztosítása


 

Kincsvadászataltalt

Feladatlap a múzeum
Bereg kincsei c. állandó kiállításaihoz

Szerkesztő: Vargáné Hegedűs Eszter, Varga János
Grafika, kiadványterv: Varga János